Utrecht

Nieuwbouw Appartementen

De locatie

 • Locatie: Tuindorp, Utrecht
 • Project: Transformatie voormalige werf tot nieuwbouwcomplex van 18 Appartementen met parkeerstalling
 • Grootte: 3300 m2 bruto vloeroppervlak
 • Doorlooptijd : 6 maanden jaar (planvorming en vergunning)

Resultaten

 • Potentie-analyse
 • Commerciële analyse
 • Ruimtelijke analyse
 • Planvisie
 • Concept-ontwikkeling
 • Outlines verkooptraject
 • Omgevingsvergunning
 • Upgrading van het gebouw:
  • architectonisch aantrekkelijker en passend bij omgeving
  • bouwkundige en bouwfysische verbeteringen zoals akoestiek, ventilatie, infrastructuur, brandveiligheid, wooncomfort, materialisering zijn dusdanig uitgewerkt dat deze interessant zijn voor de kopers
  • optimalisatie en flexibilisering plattegronden met behoud van brede beukmaat (8 meter !)
  • een functioneel en aantrekkelijk Atrium als

Eindresultaat: een kracht en verkoopbaar appartementen complex binnen de afgesproken tijd.

Plan van aanpak

Na 10 jaar planvorming lag er een plan dat was goedgekeurd door Welstand: de herontwikkeling van een bedrijventerrein tot een appartementencomplex. Een voorlopige bouwvergunning was reeds verstrekt. Dit plan sloot echter niet aan bij de doelgroep en de kwaliteiten van de wijk. Ik heb een concept voor een commercieel haalbaar en bouwkundig realiseerbaar plan ontwikkeld, binnen de bouwcontouren van het bestaande plan.

Met een nieuw team heb ik de grenzen opgezocht van wat mogelijk was om de unieke punten van het project zo sterk mogelijk in de herontwikkeling uit te laten komen. In het proces trad ik op als gedelegeerd opdrachtgever.

Ik heb het plan zodanig opgezet dat het pand qua uitstraling en indeling aantrekkelijk is en aansluit bij de parkachtige omgeving. Wooncomfor heb ik toegevoegd door een verbeterslag op alle bouwfysische punten, o.a. door de gevels dusdanig vorm te geven dat deze op elegante wijze de forse geluidsbelasting terugdringen. Het Atrium heb ik aantrekkelijk gemaakt door er echt een verblijfsgebied van te maken. Daarnaast heb ik de materialisering van het gebouw zachter een aantrekkelijker gemaakt en de grote algemene ruimtes een verblijfskwaliteit gegeven.

Binnen 4 maanden is een onherroepelijke bouwvergunning voor 18 appartementen met 26 parkeerplaatsen en 8 parkeerboxen afgegeven door de gemeente op het nieuwe plan.

Voor het verkooptraject heb ik de kaders gegeven en de opzet gemaakt. Eind 2014 is de verkoop van de appartementen succesvol gestart.

Impressies

Gevel Westzijde Kastanjetuin UtrechtAtrium Westzijde Kastanjetuin UtrechtGevel Oostzijde Balkons Kastanjetuin Utrecht

Interieur Magnuslaan hoekapptInterieur appt Magnuslaan

Appt doorzon Magnuslaan UtrechtInterieurs 1 Kastanjetuin UtrechtInterieur 2 Kastanjetuin UtrechtAppt hoek Kastanjetuin Utrecht

Klik op de foto’s voor een grotere weergave.

Beelden omgeving en planvorming

Klik op de foto’s voor een grotere weergave.