Vinkeveen

Nieuwbouw Basisschool

De locatie

 • Locatie : Vinkeveen
 • Project: nieuwbouw basisschool
 • Grootte : 875 m2 bruto vloeroppervlak
 • Doorlooptijd: 2 jaar (planvorming, vergunning, realisatie)

Resultaten

 • Potentie-analyse
 • Planvisie
 • Conceptontwikkeling nieuwbouw
 • Goedkeuring gemeenteraad
 • Projectfinanciering
 • Vergunning
 • Contractvorming aannemer
 • Aanbesteding
 • Directievoering bouw
 • Nazorg

Eindresultaat: een haalbaar en gerealiseerd project conform de bouwkundige eisen van deze tijd en de onderwijskundige eisen van de opdrachtgever.

Plan van aanpak

Bij de analyse van de plannen waaraan het schoolbestuur al 10 jaar werkte, bleek dat het project nog onvoldoende gedefinieerd was. Het oude schoolgebouw was 40 jaar oud en kwam daardoor in aanmerking voor groot onderhoud. Echter, de opzet van het gebouw was een typische ‘gangenschool’. Deze leende zich niet voor een optimale inzet van de veranderde onderwijskundige visie van de school.

Idee was om het budget groot onderhoud te gebruiken als startkapitaal voor de nieuwbouw. Om tot passende huisvesting te komen, toonde ik aan dat een hoger budget vereist was. In eerste instantie ten behoeve van renovatie, later ten behoeve van nieuwbouw. De gemeenteraad ging hiermee akkoord. Daarmee werd het startkapitaal voor de nieuwbouw verhoogd met 50%.

Bij het eerste nieuwbouwplan werd een deel van het schoolplein verkocht ten behoeve van de bouw van starterappartementen. Dit bleek niet haalbaar. Als oplossing werkte ik een plan uit dat wel haalbaar en realiseerbaar bleek. Een overzichtelijk plan qua procedures en contracten en met beheersbare risico’s voor het schoolbestuur.

Stapsgewijs doorliep ik het traject, in continue samenspraak met alle belanghebbenden waaronder het schoolbestuur, het docententeam, de schoolvereniging, de medezeggenschapsraad, de gemeenteraad, het college van B&W, ambtenaren en adviseurs.

Via prefab systeembouw is een nieuwe school gerealiseerd, conform de onderwijskundige principes en met behoud van een groot schoolplein. Een frisse school klasse B met een positieve, kindvriendelijke uitstraling waarbij de onderwijskundige visie gewaarborgd is. De nieuwe school is begin januari 2013 in gebruik genomen. Een mooi resultaat binnen 2 jaar.

Fotos

Schakel SchuifpuiSchakel trap 3Schakel gymzaalSchakel Trap 2Schakel gangSchakel klas doorkijk gangSchakel klas doorkijk gangSchakel trap doorkijk gangSchakel klas Schakel klas

Klik op de foto’s voor een grotere weergave.

Impressies

 

Vloerplan