Nina Kremers

creatief (her)ontwikkelaar met een commercieel oog

Voor eigenaars van grond of gebouwen, ontwikkel ik vastgoed projecten die commercieel haalbaar zijn. In het kort kenmerkt mijn werkwijze zich als volgt:

 • Commerciële invalshoek zodat het vastgoed verkocht / verhuurd / gefinancierd kan worden.
 • Elk moment inzicht in en grip op proces voor opdrachtgever.
 • Afronding van het project altijd binnen de afgesproken tijd.

Meer weten? Bekijk hier de volledige versie van de video. 

Met mijn manier van werken, zorg ik ervoor dat mijn vastgoedprojecten haalbaar zijn, inzichtelijk zijn voor de opdrachtgever en relatief snel kunnen worden doorlopen. Belangrijk hierbij is de combinatie van intuïtie en onderbouwing, en daarnaast de binding met de markt. Ik vind het echt een uitdaging om een oplossing te vinden voor projecten die al jaren lopen en waar niemand nog een uitweg voor ziet. Over mijn visie en mijn werkwijze schrijf ik graag in mijn blog en ben ik in te huren als spreker.

Intuïtief beeld van het project

Mijn grote kracht is dat er bij de eerste kennismaking met het project gelijk een beeld ontstaat van hoe het plan moet worden. Er speelt zich als het ware een film voor mijn ogen af van het
eindproduct. Dat is een cruciale intuïtieve en creatieve eerste stap.

Feitelijke onderbouwing

Mijn intuïtieve visie werk ik uit en onderbouw ik door een uitgebreide analyse te maken van de locatie en de markt. Deze analyse beslaat alle aspecten van het project en geeft richting en helderheid. Gevoel is immers goed,
maar de cijfers moeten ook kloppen.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Vervolgens sla ik een brug tussen de wensen van de eigenaar en de eisen van de gebruiker en de markt. Hiermee zijn alle bouwstenen voor een succesvol project in kaart gebracht, en kunnen we aan de slag met de verdere stappen in het proces:

 • potentie-analyse
 • locatie-analyse
 • (her)ontwerpen
 • architectuur- / ontwerpoplossingen
 • marketing
 • politieke lobby
 • vergunningen
 • verkoop- / verhuurbegeleiding
 • supervisie realisatie

Mijn visie op vastgoed ontwikkelen

 • Kwaliteit verdient zichzelf altijd terug.
 • ‘De markt’ bestaat niet. Die moet je zelf creëren.
 • Elk project is anders. Er is geen vaste route voor succes.
 • Voor elk project heb je een team nodig vanuit de eisen van het project.
 • Samen sta je sterk, maar wel met een goede kapitein aan het roer.

Voorbeelden van gerealiseerde opdrachten

 • Verkoopbaar maken van bestaand plan door upgrading project.
 • Een concept laten aansluiten bij de markt door gewijzigd concept en afname-garantie huurder.
 • Andere invulling van leegstaand vastgoed.
 • Creëren van draagvlak bij een gemeente of andere partners t.b.v. procedures / financiering.
 • Krachtige aansturing van een team.
 • Vlot trekken van een vergunningstraject / ontwerpproces dat al jaren loopt.

Meer weten? Neem direct contact op en ik vertel je graag meer!