Het nieuwe bouwen

Het nieuwe bouwen is voor Nina Kremers een manier van werken. Elk project is uniek en elk project vraagt samenwerken, zeker gezien haar specialisme, het vlottrekken en haalbaar maken van projecten. Dat kan alleen door samenwerking. Een integrale aanpak en een ándere inzet van experts zorgt daarbij voor een optimaal product.

Activate – The New Builders

Activate – The New Builders is opgericht in 2012. Een organisatie die vanuit sociale innovatie veranderingen in de bouwkolom teweeg brengt. Activate telt inmiddels ruimt 100 leden. Nina Kremers is lid van het eerste uur en tevens moderator voor Groep E.

Jaarlijks zijn er plenaire centrale bijeenkomsten voor alle groepen en themabijeenkomsten voor elke groep afzonderlijk. Elke groep is multidisciplinair en bestaat uit een gevarieerde groep ondernemers c.q. beslissers uit organisaties gerelateerd aan de bouw zoals architecten en bouwbedrijven, maar ook ontwikkelaars, (organisatie)adviseurs en transportbedrijven. Kernthema’s van de groepsbijeenkomsten zijn markt, product, organisatie en mens.

Nina Kremers begeleidt één van de groepen in dit transitieproces als moderator.

Mijn missie

“Bouwen kan anders en vooral samen wérken in de bouwwereld kan anders. Ik zie in Activate een platform van ‘gelijkgestemden’ om dit breder dan mijn directe wereld en werkveld vorm te geven. En visie te ontwikkelen. Ook qua persoonlijke groei.”

activate leen groothuis Kremers Groep E

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *